Aplikacja Thrive

Via AI mRIC next to iPhone X running Thrive app

Wielofunkcyjne urządzenie, które na nowo definiuje to, do czego zdolny jest aparat słuchowy

Simplify + Thrive

Aplikacja Thrive Hearing Control pozwala w prosty sposób kontrolować środowiska akustyczne w celu uzyskania maksymalnej jakości słyszenia, monitoruj zdrowie korzystając z technologii Healthable™ i korzystać z wygody funkcji Inteligentny Asystent.

Sound Quality Icon

Jakość Dźwięku

Pozwala cieszyć się doskonałą jakością dźwięku i bardziej naturalnym brzmieniem.

Speech Enhancement Icon

Uwydatnienie mowy

Funkcja IntelliVoice pomaga poprawić rozumienie mowy u osób ze znacznym ubytkiem słuchu.

Speech Enhancement Icon

Kontrola Hałasu

Możliwość zmniejszenia hałasu w tle.

Edge Mode Icon

Edge Mode

Funkcja, która przeprowadza opartą na sztucznej inteligencji analizę otoczenia, aby wprowadzić natychmiastowe poprawki mające na celu poprawę słyszalności mowy spowodowaną hałasem w tle. Dostępny tylko w aparatach słuchowych Via Edge AI.

Personalized Control Icon

Spersonalizowana Kontrola

Dokonaj regulacji zgodnie ze swoimi preferencjami.

Personalized Memories Icon

Spersonalizowana Pamięć

Twórz znaczniki lokalizacyjne za pomocą geotagowania w najczęsciej uczęszczanych miejscach.

Auto On/Off Icon

Auto Włącz/Wyłącz

Dzięki funkcji Auto Włącz/Wyłącz oszczędzasz energię baterii, gdy nie korzystasz z aparatów słuchowych.

Mask Mode Icon

Tryb Maski

Ten niestandardowy program wzmacnia określone częstotliwości, aby pomóc Ci lepiej słyszeć osoby noszące maseczki ochronne.*

*Dostępny w wybranych poziomach technologicznych

Body Activity Tracking Icon

Monitorowanie Aktywności Fizycznej

Monitorowanie Codziennych Aktywności

Brain Health Tracking Icon

Monitorowanie Aktywności Psychicznej

Monitorowanie Użytkowania Aparatów Słuchowych i Zaangażowania Społecznego.

Fall Detection and Alerts Icon

Powiadomienia o Upadkach

Czujniki Śledzące Upadek i Alarmujące Wybrane Kontakty.

Thrive Assistant Icon

Thrive™ Assistant*

Możesz zadawać pytania, aby na bieżąco uzyskiwać odpowiedzi i rozwiązywać problemy związane z aparatem słuchowym i akcesoriami.

Hearing Care Anywhere Icon

Hearing Care Anywhere™

Zminimalizuj wizyty w gabinecie protetyka słuchu, prosząc o zdalną regulację (możlwość czatu wideo).

Transcribe Icon

Transkrypcja

Rozmowy są wyświetlane na Twoim smartfonie w formie notatki, transkrypcje możesz przesłać dalej np. jako wiadomość sms lub email.

Language Translation Icon

Tłumacz języków**

Tłumaczy 27 różnych języków

Self Check Icon

Samokontrola

Umożliwia wykonanie testu diagnostycznego na aparatach słuchowych.

Reminders Icon

Przypomnienia

Ustaw przypomnienia o spotkaniach, przyjmowaniu leków, lub innych osobistych zadaniach.

Find My Phone Icon

Znajdź Mój Telefon

Korzystając z aparatów słuchowych i Thrive Assistant, możesz zlokalizować zagubiony telefon.

* Dostępne wyłącznie z urządzeniami technologii Premium (2400)

** Dostępne wyłącznie z urządzeniami Apple

Thrive Umowa Licencyjna

via-ai

Ulotka Via AI

Pobierz PDF

via-brochure

Ulotka Via

Pobierz PDF