Polityka Prywatności; Warunki Użytkowania

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Poniższa polityka ochrony prywatności („Polityka”) opisuje w jaki sposób firma Starkey gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe użytkowników strony. Aby zobaczyć wykaz podmiotów kliknij tu.

Kim jesteśmy. Zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych, mają Państwo możliwość skontaktowania się z Inspektorem ds Ochrony Danych w firmie Starkey za pośrednictwem adresu:

Starkey Hearing Technologies
Attn: Data Protection Officer
9505 Hamilton Road
Eden Prairie, MN 55344

1-800-627-5762
+1-952-995-6608

Zmiany w niniejszej Polityce. Niniejsza polityka może ulec zmianom. Jeśli zmienimy jakąś istotną kwestię (informacje, które gromadzimy; sposób ich wykorzystania), powiadomimy o tych zmianach umieszczając stosowne oświadczenie na samej górze dokumentu.

 • JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY I DLACZEGO TO ROBIMY

  Istnieje szereg informacji, które gromadzimy, aby móc zapewnić najwyższą jakość usług i sprostać Państwa potrzebom słuchowym oraz pozwolić na używanie tej strony. Informacje mogą zawierać:

  Informacje, które Państwo nam przekazują. Będziemy gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe, aby świadczyć usługi i pozwolić na korzystanie z tej strony. Przykładowo, będziemy gromadzić informacje, gdy wyrażą Państwo chęć umówienia się na wizytę; informacje będą obejmowały imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, jak również preferowany sposób kontaktu oraz godzinę spotkania wygodne dla Państwa.

  Jeśli te informacje nie zostaną podane, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu naszych usług. Informacje te będą przechowywane w odpowiednich ramach czasowych:

  • Informacje gromadzone automatycznie. Automatyczne rejestrujemy informacje o Państwie i Państwa urządzeniu. Przykładowo, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, zbieramy informacje takie jak, adres IP, system operacyjny, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia, system sieci mobilnej, oprogramowanie, ustawienia przeglądarki oraz strony, które są odwiedzane i wyszukiwane w przeglądarce terminy.
  • Pliki cookie i inne technologie. Możemy rejestrować dane za pomocą plików „cookies”. „Cookies” to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika za pomocą stron, które są odwiedzane. Są one powszechnie wykorzystywane, aby zapewnić stronom funkcjonalność bądź zwiększyć ich wydajność, jak również dostęp do Internetu. Wśród plików cookies rozróżniamy pliki stałe lub tymczasowe. Stałe pliki cookies składają się z pliku tekstowego wysyłanego przez serwer internetowy do wyszukiwarki, który będzie przechowywany przez przeglądarkę przez określony czas (chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upłynięciem ustalonego czasu). Plik cookie tymczasowy jest przechowywany do czasu zamknięcia witryny internetowej bądź wylogowania się. Celem tej polityki jest dostarczenie Państwu niezbędnych informacji dotyczących naszego wykorzystania plików cookies i przechowywania ich na Państwa urządzeniu kiedy odwiedzana jest nasza strona po to, byście mogli zdecydować czy włączyć obsługę plików cookies i umieścić je na Państwa urządzeniu. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały DNT (żadanie „Nie śledź”).
   • Sygnały nawigacyjne: niewielkie pliki (nazywane także „pikselami”, „znacznikami skryptu”, „znacznikami obrazu”), które współpracują z plikami cookie i mogą pojawiać się na naszych stronach, aplikacjach i narzędziach, aby dokonać identyfikacji naszych użytkowników i dostarczyć anonimowych danych dotyczących ich aktywności.

  Na mocy właściwego prawa w niektórych krajach, pliki cookies mogą być przechowywane lub udostępniane na sprzęcie użytkownika jedynie po wyrażeniu zgody. Nie jest potrzebna zgoda w przypadku plików cookie, które są bezwzględnie konieczne, aby zapewnić usługi na tej stronie internetowej.

 • CO ROBIMY Z GROMADZONYMI INFORMACJAMI

  Gromadzone informacje wykorzystujemy w następujący sposób:

  • ustalając spotkanie i informując Państwa o tym
  • wysyłając informacje marketingowe, w oparciu o analizę Państwa danych osobowych i aktywności
  • zarządzając, utrzymując i ulepszając nasze Usługi
  • wysyłając informacje o promocjach, m.in.: powiadomienia pochodzące z mediów społecznościowych, ankiety, newsletter, w zależności od Państwa ustawień. Można zrezygnować z otrzymywania takich informacji w każdej chwili; wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi instruują, w jaki sposób dokonać rezygnacji
   • nie będziemy wysyłać informacji marketingowych, które nie są dozwolone w świetle przepisów prawa, chyba, że wyrażą Państwo na nie zgodę. Taką zgodę można wycofać w każdej chwili kontaktując się z Inspektorem ds Ochrony Danych
  • wysyłając ważne powiadomienia, takie jak: wiadomości e-mail administracyjne, potwierdzenia, wiadomości techniczne, aktualizacje, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
  • odpowiadając na Państwa komentarze i zapytania, zapewniając wsparcie techniczne
  • dokonując pomiaru skuteczności kampanii reklamowych
  • chroniąc, badając i przeciwdziałając bezprawnemu i nielegalnemu wykorzystaniu danych
 • W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE

  Możemy udostępniać dane w następujący sposób:

  • Podmiotom Trzecim wyznaczonym przez Państwa. Możemy udostępniać Państwa informacje osobiste podmiotom trzecim, których zaaprobowali Państwo jako odbiorców danych.
  • Przetwarzanie zewnętrze. Możemy przekazywać Państwa dane naszym usługodawcom będącym podmiotami trzecimi, którzy zajmują się analizą danych, przetwarzaniem płatności, technologią informacyjną i związaną z tym infrastrukturą, dostarczaniem wiadomości e-mail oraz innymi podobnymi usługami. Od naszych usługodawców wymagamy, by wykorzystywali Państwa dane jedynie celem świadczenia usług, które zostały im zlecone w oparciu o nasze zalecenia i w zgodzie z naszą Polityką Prywatności oraz innymi wymaganymi środkami zapewniającymi poufność i bezpieczeństwo.
  • W celach prawnych. Możemy udostępniać Państwa dane, kiedy uznamy to za niezbędne lub właściwe: (a) w celu przestrzegania przepisów prawa; (b) na prośbę organu ścigania lub właściwego organu regulacyjnego, bądź właściwej służby czy instytucji; © przy prowadzeniu roszczeń prawnych lub obrony; (d) uzyskując porady prawne w odniesieniu do audytów i naszej działalności uznając to za zgodne z prawem i niezbędne w zarządzaniu naszą działalnością (e) wdrażając naszą Politykę; oraz (f) chroniąc nasze prawa, prywatność i własność, i/lub Państwa lub innych podmiotów. Nie usuniemy danych osobowych, jeśli okażą się istotne dla dochodzenia lub sporu. Będą przechowywane do czasu całkowitego wyjaśnienia takich sytuacji.
 • INFORMACJE NIE BEDACE DANYMI OSOBOWYMI

  Wykorzystujemy informacje w takiej formie, która nie pozwala na identyfikację Państwa tożsamości, zarówno osobno, jak i w połączeniu z innymi informacjami dostępnymi dla podmiotów trzecich. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przekazywać lub ujawniać informacje nie będące danymi osobowymi w dowolnym celu.

  Informacje te mogą obejmować informacje analityczne i informacje gromadzone przez nas za pomocą plików cookies. Danym osobowym nadajemy charakter anonimowy wyłączając informacje, takie jak imię i nazwisko, które mogłyby umożliwić identyfikację. Wykorzystujemy anonimowe dane aby dokonać analizy sposobu użytkowania naszej strony po to, by móc stale ulepszać nasze produkty i usługi.

 • PLIKI COOKIE

  Wykorzystujemy pliki cookie, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zapewnić funkcjonalność oraz personalizację treści na naszej stronie. Gromadzimy również informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszymi stronami, produktami i usługami.

  • ściśle niezbędne pliki cookie. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej witryny. Taki plik jest wymagany, by zachować rejestr DNT (żądań „Nie śledź” - abyśmy mogli je respektować podczas kolejnych wizyt na stronie).
  • funkcjonalne pliki cookie. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień. Celem działania tych plików jest możliwość przeglądania strony Starkey.com w bardziej speronalizowany sposób. Informacjom gromadzonym przez te pliki zostanie nadany charakter anonimowy, nie mogą również śledzić aktywności na innych witrynach.
  • analityczne i wydajnościowe pliki cookie. umożliwiające zbieranie informacji o ruchu i sposobie korzystania ze strony Starkey.com. Są to informacje zbiorcze i anonimowe, nie pozwalają na identyfikację odwiedzającego. Dane te zawierają ilość odwiedzających naszą stronę, odwiedzone strony i inne podobne informacje. Wykorzystujemy te dane, by zarządzać, utrzymywać i ulepszać Starkey.com
  • pliki cookie odpowiedzialne za media społecznościowe. Pozwalamy naszym użytkownikom na udostępnianie naszych stron na portalach społecznościowych np. Facebook czy Twitter. Te pliki cookies nie podlegają naszej kontroli. Proszę zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności dostawcy mediów społecznościowych, aby uzyskać informację o działaniu ich plików cookies.
  • niezbędne pliki cookie. Te pliki zapewniają witrynie funkcjonalność, personalizację i historię przeglądania. Mogą zostać wyłączone poprzez zmianę preferencji w wyszukiwarce. Te informacje nie są udostępniane innym podmiotom.
  • wyłączanie plików cookie. Większość przeglądarek internetowych pozwala kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Dzięki temu można uniknąć otrzymywania plików cookies. Należy pamiętać, że takie działanie może sprawić, że usługi na stronie nie będą właściwie działały. Sposób blokowania plików cookies będzie zależeć od używanej przeglądarki. Wystarczy skorzystać z zakładki „Pomoc” lub podobnego menu, by uzyskać więcej informacji.
   • aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, w jaki sposób je sprawdzić, jak nimi zarządzać i jak je usunąć, należy odwiedzić www.aboutcookies.com lub www.allaboutcookies.org.
   • jeśli chcą Państwo zrezygnować z usługi śledzenia za pośrednictwem Google Analytics, należy odwiedzić http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • WYBORY I ZMIANY DOTYCZĄCE INFORMACJI

  Rezygnacja. W każdej chwili można się z nami skontaktować celem rezygnacji z (a) otrzymywania materiałów promocyjnych; (b) nowego przetwarzania danych osobowych, które możemy przeprowadzić poza pierwotne zamierzenia, lub © transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Proszę wziąć pod uwagę, że po rezygnacji z jakiejkolwiek opcji, użytkowanie Witryny lub korzystanie z Usług może okazać się niemożliwe.

  Dostęp. Mogą Państwo poprosić o potwierdzenie dotyczące przetwarzania Państwa danych, jak również poprosić o udostępnienie informacji, które posiadamy o Państwie.

  Sprostowanie. Jeśli Państwa dane osobowe są niewłaściwe, można w każdej chwili poprosić o korektę.

  Przenoszenie danych. Mogą Państwo poprosić o przeniesienie informacji do innych firm. Mogą Państwo poprosić o dane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

  Usunięcie danych. W pewnych sytuacjach mogą Państwo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych bądź usunięcie ich, łącznie z sytuacjami, gdzie już nie potrzebujemy danych po to, by świadczyć Państwu usługi.

  Jeśli życzą Państwo skorzystać z jakiegokolwiek wspomnianego prawa prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu:

  Starkey Hearing Technologies
  Attn: Data Protection Officer
  9505 Hamilton Road
  Eden Prairie, MN 55344

  1-800-627-5762
  +1-952-995-6608

  Data_Privacy@starkey.com

  W Państwa wiadomości prosimy o informację (a) których danych dotyczy zapytanie oraz (b) z których, z powyższych praw pragną Państwo skorzystać. Celem ochrony, możemy poddać Państwa tożsamość weryfikacji przed rozważeniem zapytania. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie zapytania w jak najszybszym możliwym czasie.

  Proszę wziąć pod uwagę, że mamy prawo zachować pewne informacje do celów archiwalnych i/lub by sfinalizować transakcje, które zostały rozpoczęte przed wysłaniem prośby o zmianę lub usunięcie, chyba że dłuższy okres jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. do celów regulacyjnych).

  Po otrzymaniu od nas wiadomości marketingowych, istnieje możliwość rezygnacji poprzez kliknięciu linku znajdującego się na dole wiadomości e-mail. Nie można zrezygnować z otrzymywanie wiadomości administracyjnych.

 • MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

  Kiedy udostępniamy Państwa informacje, mogą zostać one przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeśli tak się stanie, podejmiemy kroki, by zabezpieczyć Państwa dane tuż po opuszczeniu EOG, mając cały czas na uwadze ochronę i zgodność z niniejszą Polityką. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące takich zabezpieczeń, można skontaktować się z naszym Inspektorem ds Ochrony Danych.

  Zobowiązujemy się przetwarzać Państwa dane jedynie w zgodności z właściwymi przepisami prawa odnośnie ochrony i poufności danych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie danych w zgodzie z niniejszą Polityką, proszę nie korzystać z usług i produktów firmy Starkey.

 • DANE KONTAKTOWE

  Dziękujemy za korzystanie z Starkey.com oraz zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi bądź zapytania dotyczące tej Polityki. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ds Ochrony Danych.

  Starkey Hearing Technologies
  Attn: Data Protection Officer
  9505 Hamilton Road
  Eden Prairie, MN 55344

  1-800-627-5762
  +1-952-995-6608

  Data_Privacy@starkey.com

 • PODMIOTY PRAWNE
  Starkey France SARL (France) 23, rue Claude Nicolas Le Doux
  Europarc Batiment 14
  94000 Creteil, France
  Starkey Laboratories GmbH (Germany) Weg beim Jaeger 218 – 222
  22335 Hamburg, GERMANY
  Starkey Laboratorium KFT (Hungary) Fehérvári út 79
  H-1119 Budapest, HUNGARY
  Starkey Italy SRL (Italy) Via Lombardia 2/A
  20068 Peschiera Borromeo, Italy
  Audibel Italy SRL (Italy) Viale Citta’ d’ Europa, 681
  Rome, Italy 00144
  Starkey Norway AS (Norway) Auglendsdalen 81
  4017 Stavanger
  NORWAY
  Starkey Laboratories Poland Sp.zo.o (Poland) zo.o. ul. Wirazowa 119 02-145
  Warszawa, Poland
  Positive Hearing LLP (UK) The Pinnacle, 170 Midsummer
  Boulevard, Milton Keynes,
  Buckinghamshire, England, MK9 1FE
  The Hearing Centres (Cheshire) LLP (UK) C/O Starkey Laboratories Ltd, William
  F Austin House, Pepper Road, Hazel
  Grove, Stockport, United Kingdom,
  SK7 5BX*
  Crown Hearing Centres LLP (UK) The Pinnacle, 170 Midsummer
  Boulevard, Milton Keynes,
  Buckinghamshire, England, MK9 1FE
  Cluistrom Limited (UK) 66 High Street, Dunfermline, Fife
  KY12 7AT UK
  Campbell Hearing Aids Ltd (Northern Ireland) 15 Linenhall Street Belfast, Northern
  Ireland BT2 8AA
  Advance Hearing Centre, Ltd. (Ireland) 12 Aston Quay
  Dublin 2, IRELAND
  SC Starkey Laboratories SRL (Romania) Romania, Bucharest, 2nd Sector, 121C
  Gheorghe Ţiţeica Str., 4th Floor